Prunus laur. 'Caucasica'

Laurierkers 'Caucasica'

  • mei
  • 2.- 2.5 m
  • Vlg 100-125 cm - Kuilhoek rij 2 (K2)
  • Vlg 120-140 cm - Nog niet gelocaliseerd
  • Vlg 125-150 cm - Kuilhoek rij 4 (K4)
  • Vlg 150-175 cm - Nog niet gelocaliseerd
  • Vlg solitair - Nog niet gelocaliseerd